No orientation
Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan AlienTrick Media Creators B.V. (hierna tezamen aangeduid als: "AlienTrick") niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. AlienTrick aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of AlienTrick. AlienTrick kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. AlienTrick kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

AlienTrick garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. AlienTrick behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. AlienTrick is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Privacy

Alientrick Media Creators B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Zoekopdrachten
Via deze website kunt u zoeken naar informatie. De zoekopdrachten worden niet bewaard.

Zowel de disclaimer als de privacy statement zijn niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Colofon

- Deze website is gemaakt door AlienTrick Media Creators BV.
- Het icoon linksboven op deze pagina, evenals verschillende andere iconen op deze website, zijn gemaakt door Eucalyp van www.flaticon.com onder de CC 3.0 BY-licentie. De animaties van deze iconen zijn gemaakt door AlienTrick. 

Nieuwsgierig?

Wij in ieder geval wel naar jou.
Vertel ons jouw verhaal.

Neem contact op

Wij houden van Cookies!

Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Wij gebruiken functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies en verzamelen daarmee informatie over het gebruik van onze website om je een zo goed mogelijke gebruikerservaring te kunnen bieden. Door op 'Accepteren' te drukken, ga je hiermee akkoord. Wil je niet alle soorten cookies toestaan? Kies dan voor 'Instellingen aanpassen'.

Instellingen aanpassen
Celebrating twenty years of awesomeness