Centuri, het stage informatie systeem
voor hogescholen en universiteiten.

Centuri is een stage informatie systeem voor hogescholen en
universiteiten, waarmee het mogelijk is om studenten te volgen
wanneer zij stage lopen of afstuderen.

Een stage informatie systeem?

Een stage informatie systeem gaat verder waar een student informatie systeem ophoudt. Er wordt
stage-informatie geadministreerd, in plaats van alleen maar studentgegevens, cijfers en roostering. Hierbij
kunt u denken aan bedrijfsgegevens, begeleiders, stagetypes, bezoekrapporten, documentatie, etc.

 
Met Centuri kunt u stage-informatie administreren,
digitaal communiceren en uitgebreide rapporten genereren
 

Centuri is een stage informatie systeem dat verschillende mogelijkheden biedt. Naast dat u er stage-informatie mee kunt administreren, kunt u er ook digitaal mee communiceren en uitgebreide rapporten mee genereren. Bedrijven kunnen de contactgegevens updaten en stageplaatsen aanbieden. Studenten kunnen, middels een geavanceerd zoeksysteem, stageplaatsen zoeken en de voorkeur (digitaal) uitspreken richting het stagebureau.

Het stagebureau beheert en administreert alle informatie en kan middels een rapportsysteem de gewenste informatie uit Centuri halen.

 

Ga voor meer informatie naar
de Centuri website.

Centuri website
Centuri heeft zich verbonden aan de
volgende hogescholen en universiteiten.
          

AlienTrick
Oosterveldsingel 51
7558 PJ Hengelo (O)
Nederland

[T] +31 74 76 20 200

[E] info@alientrick.com